58 681-26-00
58 685-34-02
Os. Wybickiego 35
83-300 Kartuzy
woj. pomorskie
Liczba wejść:
185570
Parafia pod wezwaniem
Świętego Wojciecha w Kartuzach
Godziny niedzielnych Mszy św.

Historia parafii św. Wojciecha w Kartuzach


Rok 1996
Parafia pw. św. Wojciecha w Kartuzach została powołana na mocy dekretu ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi z dniem 1 grudnia 1996 roku i wydzielona z macierzystej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Proboszczem nowej parafii został ks. Marek Trybowski.

Rok 1997
W 1997 roku rozpoczęto prace związane z przygotowaniem projektu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Otrzymaliśmy od szkoły fragment działki, co umożliwiło zorganizowanie drogi na procesję dookoła kościoła. Otrzymaliśmy również fragment działki od Spółdzielni Mieszkaniowej co pozwoliło przygotować się do budowy domu parafialnego.

3 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę naszego kościoła. Kamień ten został wyjęty z fundamentów Katedry w Gnieźnie, gdzie przechowywane są relikwie św. Wojciecha. Wmurowania tego kamienia dokonał Ks. Bp Diecezjalny 25 października 1997 roku.

Rok 1998
W 1998 roku została dokończona "tylnia" część kościoła wraz z chórem i wieżą kościelną, na której został zamontowany krzyż. W tym roku wykonano wiele prac ziemnych. Przełożono kanał ciepłowniczy oraz linię wysokiego napięcia, tak aby całość działki mogła zostać zabudowana. Rozpoczęto budowę kaplicy przedpogrzebowej.

Rok 1999
Rok 1999 był rokiem, w którym oddano do użytku kaplicę pogrzebową, zakrystię wraz z wyposażeniem oraz dwie salki. Jedną przeznaczoną dla ministrantów i scholi, a w drugiej ruszyła działalność Świetlicy socjoterapeutycznej, w której codziennie może przebywać do 40 dzieci. Tam pod opieką nauczycieli dzieci odrabiają lekcje, uczą się i spędzają czas wolny. W tym okresie rozwinęła swoją działalność schola "Effatha". Powiększyła się liczba ministrantów i lektorów, zaczęły rozwijać się nowe wspólnoty w parafii.

Rok 2000
Rok Wielkiego Jubileuszu 2000 był czasem wielu nabożeństw związanych z obchodami Millennium. Powstały kolejne wspólnoty Róż Różańcowych, rozpoczęła się Duchowa Adopcja Życia Poczętego, Swoje prace kontynuowała Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Był to też czas pracy na budowie. Połączono obie części kościoła i oddano go w całości do użytku. Założono wszystkie instalacje i nagłośnienie. W nowym obiekcie o właściwej powierzchni można już było spokojnie się modlić.

Rok 2001
W 2001 roku założono instalację grzewczą oraz wymalowano kościół, a także zakupiono dzwony elektryczne i organy. Na 5 - lecie parafii przeprowadzono Misje św. i ustawiono krzyż misyjny. Powstał zespół młodzieżowy "Totus Tuus".

Rok 2002
Rok 2002 był czasem przygotowania prezbiterium. W tym okresie położono posadzkę z granitu oraz wykonano chrzcielnicę i ambonę. Oddano do użytku Dom Parafialny, w który od lipca zamieszkali wikariusze a od grudnia ks. proboszcz. 22 grudnia ks. Biskup Jan Bernard Szlaga dokonał konsekracji kamiennego ołtarza.

Rok 2003
W 2003 roku sprowadzono do parafii relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej i wprowadzono godzinę Miłosierdzia w każdy I piątek miesiąca o godz. 15,00. Zamontowano automatykę do urządzeń grzewczych, odmalowano salki parafialne i prezbiterium. Zamontowano oświetlenie zewnętrzne kościoła.

Rok 2004
Położono dachówkę ceramiczna na kościele i plebanii.

Rok 2005
Docieplono kościół i plebanię oraz położono tynk szlachetny jak również założono rynny i piorunochron.

Rok 2006
Położono polbruk dookoła kościoła i ogrodzono działkę parafialną.

Rok 2007
Wykonano główną ścianę ołtarzową w technice sgraffito. Symbolizuje ona drogę życia św. Wojciecha oraz przygotowano cmentarz na Bilowie.

Rok 2008
- wykończono kostnicę
- wyłożono płytki klinkierowe w kruchtach kościoła
- zakupiono 6 nowych żyrandoli
- zamontowano jeden witraż
- wykończono ogrodzenie na cmentarzu w Bilowie

Rok 2009
- wyłożono płytką klinkierową kruchtę kościoła i części bocznych ścian
- położono płytki na zapleczu kostnicy
- wykonano drogę krzyżową w technice sgraffito
- zamontowano 3 nowe witraże
- zakończono prace budowlane plebanii

Rok 2010
- wymalowano salki katechetyczne i zaadoptowano dodatkowe pomieszczenie na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej
- przygotowano w plebanii pomieszczenie pod działalność hospicjum domowego wraz z wyposażeniem
- uczyniono konieczne poprawki przy wieży kościoła
- doprowadzono wodę na cmentarz na Bilowie
- wykonano 8 nowych witraży w kościele i to są wszystkie witraże
- nastąpił remont dachu kościoła

Rok 2011
- założenie hospicjum domowego
- przejęto od lasów państwowych dwie działki o łącznej powierzchni 2,7 ha na Bilowie z przeznaczeniem na cmentarz
- założono ogrzewanie podłogowe w kościele
- poprawiono docieplenie kościoła na dachu oraz wentylację kościoła
- założono monitoring w kościele i na plebanii
- remont wieży kościoła

Rok 2012
- na plebanii wymieniono 4 okna
- wymalowano biuro parafialne, kuchnię, jadalnię, mieszkanie proboszcza i wikariuszy
- założono nowe punktowe oświetlenie prezbiterium
- wymalowano prezbiterium stiukiem
- wyłożono boczne ściany kościoła płytką z piaskowca
- wyłożono filary kościoła płytką granitową
- wymalowano ściany kościoła
- wybudowano studnię na cmentarzu i zamontowano oświetleni drogi
- rozpoczęto budowę parkingu przy cmentarzu
- na dachu kościoła zamontowano płotki śniegowe
- zakończono pracę instalacji monitoringu


Wspólnoty parafialne:


Duszpasterze, którzy pracowali w naszej parafii:

ks. Dariusz Knut (1997 - 2003)
ks. Grzegorz Weis (2001 - 2005)
ks. Piotr Stoltman (2003 - 2007)
ks. Michał Roschek (2005 - 2007)
ks. Wojciech Głogowski (2007 - 2013)