58 681-26-00
58 685-34-02
Os. Wybickiego 35
83-300 Kartuzy
woj. pomorskie
Liczba wejść:
185893
Parafia pod wezwaniem
Świętego Wojciecha w Kartuzach
Godziny niedzielnych Mszy św.

Duszpasterze parafii


Ks. dr Marek Trybowski - proboszcz

Urodził się 17.02.1964 roku w Luzinie. Po ukończeniu w 1979 Szkoły Podstawowej w Luzinie rozpoczyna naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Po maturze składa dokumenty na Politechnikę Gdańską i zostaje przyjęty na Wydział Budownictwa Wodnego (był to wymóg władz komunistycznych) Jednocześnie umawia się z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego i po zdanych egzaminach wycofuje "papiery" z Politechniki i składa je w Pelplinie.

Seminarium Duchowne kończy w roku 1989. Wówczas napisawszy pracę dotyczącą ruchu pielgrzymkowego do Kaszubskich Sanktuariów Maryjnych w Swarzewie i Sianowie broni także tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jako kapelan i kierowca biskupa chełmińskiego Andrzeja Śliwińskiego rozpoczyna swoją pracę duszpasterską w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, a stamtąd trafia do parafii Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim, gdzie pełni posługę wikariusza do sierpnia 1993 roku.

14 sierpnia 1993 roku zostaje mianowany wikariuszem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach, przy kościele Kolegiackim.

1 października rozpoczyna studia na Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

1 grudnia 1996 roku zostaje proboszczem w parafii św. Wojciecha w Kartuzach. Jednocześnie przyjmuje obowiązek tworzenia nowej parafii i budowy kościoła.

15 stycznia 2001 roku zdaje egzamin doktorski, potem broni swoją pracę, dotyczącą zmiany postaw religijnych Polaków - Kaszubów po przełomie 1989 roku i uzyskuje tytuł doktora nauk teologii pastoralnej.

22 grudnia 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianuje go swoim kapelanem honorowym, czyli prałatem.


Ks. Łukasz Delewski

Urodził się 23 lipca 1986 roku w Tczewie. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. W roku śmierci św. Jana Pawła II czyli w 2005 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Zakończył studia obroną pracy magisterskiej na temat „Powiernictwa nadziei w twórczości ks. Józefa Tischnera”.

29 maja z rąk Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie.

Po trzech latach z dniem 20 sierpnia został skierowany do parafii pw. św. Wojciecha w Kartuzach.Ks. Aleksander Lipkowski

Urodził się 30 sierpnia 1991 roku w Bydgoszczy. Pochodzi z Koronowa, z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP – Bazylika Mniejsza. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie. W 2010 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po 5 latach formacji seminaryjnej, 12 czerwca 2015 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk księdza biskupa Wiesława Śmigla. Napisał pracę dyplomową na seminarium z teologii dogmatycznej: „Pneumatologiczny wymiar eklezjologii w wybranych dziełach Yves'a Congara”.

Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 2016 roku z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Przez tego Księdza Biskupa został z dniem 20 sierpnia 2016 roku mianowany wikariuszem parafii p.w. św. Wojciecha w Kartuzach.


ARCHIWUM DUSZPASTERZY