58 681-26-00
58 685-34-02
Os. Wybickiego 35
83-300 Kartuzy
woj. pomorskie
Liczba wejść:
185604
Parafia pod wezwaniem
Świętego Wojciecha w Kartuzach
Godziny niedzielnych Mszy św.

Sam decyduj
na co idą Twoje podatki


WSPÓLNIE MOŻEMY NIEŚĆ POMOC
NASZEMU HOSPICJUM DOMOWEMU!

Kartuskie Centrum Caritas

KRS 0000229780


Jak to zrobić? - To nie jest trudne!

W formularzu PIT należy odszukać dział WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
W dziale tym znajdują się 2 pola, które należy wypełnić podając numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz wnioskowaną kwotę do przekazania nie większą niż 1% należnego podatku. Nie trzeba dokonywać żadnej wpłaty na poczcie lub w banku! Urząd Skarbowy przekaże podaną kwotę 1 % podatku bezpośrednio na konto wskazanej OPP.

Jak wypełnić PIT? W poszczególnych formularzach PIT pola te oznaczone są następującymi numerami:

Formularz Nr pola:
KRS
0000229780
Nr pola:
wnioskowana kwota
Nie większa niż 1%
PIT -28 125 126
PIT -36 302 303
PIT - 36L 105 106
PIT -37 123 124
PIT -38 58 59
PIT -39 51 52


Emeryci i renciści!

Osoby, w imieniu których rozliczenia podatkowego dokonuje ZUS mogą także odliczyć 1% podatku na rzecz Kartuskiego Centrum Caritas. W takiej sytuacji na podstawie otrzymanego z ZUS-u formularza PIT należy wypełnić formularz PIT-37 wypełniając pole nr 123 jak na ilustracji powyżej i wpisując w polu 124 kwotę nie wyższą niż 1% należnego podatku z pola nr 118.